Α selection of book covers from a long term collaboration (from 2013) with Ikaros Publishing house in Greece.
Besides the illustration, I am also responsible for the art direction and design of the series.
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers
Christos Kourtoglou | book covers